Rychlé informace
Úřední hodiny OÚ

ČT od 18:00 do 20:00

Kontakt

494 627 129  

obec@ledce.cz


602 201 806   starosta

602 119 747   místostarostka

Adresa

Obec Ledce

Ledce 77

p. České Meziříčí

517 71

Napište námknnledce

Aktuality

OMEZENÁ PROVOZNÍ DOBA OBCHODU SMÍŠENÝM ZBOŽÍM 24.2.2020
vytvořeno 22.02.2020,změněno 23.02.2020, vložil Miloš Čihák

V pondělí bude z provozních důvodů otevřen místní obchod pouze do 11.30 hod. Odpoledne bude zavřeno. 

PRODEJ NOSNÝCH KUŘIC 7.3.2020
vytvořeno 17.02.2020,změněno 17.02.2020, vložil Miloš Čihák
V sobotu 7. března 2020 se od 16.25 hod. budou na parkovišti na návsi prodávat nosné kuřice ve stáří 18 týdnů. Cena 160,-Kč/ks, barva červená a černá. Prodávat bude drůbežárna Svoboda, Lučice.
Přiložené soubory:
TURNAJ VE STOLNÍM TENISU - BOLEHOŠŤ 14.3.2020
vytvořeno 14.02.2020,změněno 14.02.2020, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad Bolehošť pořádá v sobotu 14.3.2020 turnaj ve stolním tenisu. Turnaj je rozdělen na dopolední část (od 9.00 hod.) - děti a odpolední část (od 14.00 hod.) - dospělí. Startovné 50 Kč, děti zdarma, občerstvení zajištěno. Registrace nutná předem do 11.3.2020 na tel. 734 611 422 nebo e-mailu: starosta@bolehost.cz.

Přiložené soubory:
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 7.3.2020
vytvořeno 02.02.2020,změněno 14.02.2020, vložil Miloš Čihák

Vítání občánků proběhne v sobotu 7. března 2020 od 15.30 hodin na Obecním úřadu Ledce. Původní termín 8.2.2020 byl z důvodu nemoci zrušen.Zprávy pro občany

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V OBCI - 1.POL. 2020
vytvořeno 05.12.2019, vložil Miloš Čihák

Svoz komunálního odpadu v obci bude v 1. polovině roku 2020 probíhat 1x za 14 dní  (lichý týden - středa) v  následujících termínech: 1.1. (svoz bude uskutečněn vyjímečně ve čtvrtek 2.1.),15.1., 29.1., 12.2., 26.2., 11.3., 25.3., 8.4., 22.4., 6.5., 20.5., 3.6. a 17.6.2020.

UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM A UŽIVATELŮM POZEMKŮ- ÚDRŽBA OCHRANNÉHO PÁSMA VEDENÍ VYSOKÉHO NAPĚTÍ
vytvořeno 28.10.2019, vložil Miloš Čihák

Společnost ČEPS a.s. jako vlastník a provozovatel zvlášť/velmi vysokého napětí upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků na nichž se toto vedení nachází na povinnost údržby ochranného pásma. Energetický zákon zakazuje vlastníkům nechávat v ochranném pásmu nadzemního vedení růst porosty nad výšku 3 metrů. bližší informace - viz. příloha.

Přiložené soubory:
UPOZORNĚNÍ - ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ
vytvořeno 21.09.2019,změněno 21.09.2019, vložil Miloš Čihák

ČEZ Distribuce a.s. ve smyslu ustanovení §25 odst.3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb.(energetický zákon) vyzývá vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na než zasahuje ochanné pásmo, k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku ČEZ Distribuce a.s. . Více viz příloha. 

Přiložené soubory:
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH- nedostatečně identifikovaní vlastníci - stav k 1.8.2019
vytvořeno 27.08.2019, vložil Miloš Čihák

Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona  č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen„Úřad“) údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou v katastru nemovitostíoznačeni dostatečně určitě. Stav evidence je aktualizován k datu 1.8.2019.Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem je současně zveřejněn na webových stránkách Úřadu: http://www.uzsvm.cz/up-hradec-kralove-2150-0-85/ .

 

Přiložené soubory:
SLUŽBA PRO OBČANY - ZASÍLÁNÍ ZPRÁV POMOCÍ SMS
vytvořeno 12.06.2019, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad nabízí občanům bezplatnou službu "Zasílání zpráv pomocí SMS". Pomocí SMS zpáv budou občané v případě zájmu informováni o aktuálním dění v obci. Stačí na obecním úřadu dát písemný souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR) a poskytnou své telefonní číslo k účelu zasílání SMS zpráv. Více viz,. přiložený leták.

Přiložené soubory:
PROVOZ ÚLOŽIŠTĚ ODPADŮ V ÚVOZU
vytvořeno 27.03.2019, vložil Miloš Čihák

Provozní doba úložiště odpadů je každou sobotu od 10.00-12.00 hodin. Občané zde mají k dispozici kontejnery na velkoobjemový odpad, bioodpad, nádoby na drobný kovový odpad a použitý rostlinný olej. Možnost uložení větví, stavební suť na úložišti ukládat nelze.