Rychlé informace
Úřední hodiny OÚ

ČT od 18:00 do 20:00

Kontakt

494 627 129  

ČT 18.00-20.00 hod.

603 923 162   starosta

605 060 898   místostarosta

Adresa

Obec Ledce

Ledce 77

p. České Meziříčí

517 71

Napište námknnledce

Aktuality

VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU-ČTYŘHRA 26.12.2017
vytvořeno 14.12.2017, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad Ledce pořádá tradiční "Vánoční turnaj ve stolním tenisu " -čtyřhře. Turnaj se uskuteční v úterý 26. prosince 2017 od 13.30 hod. v klubovně za obchodem. Přihlášky do turnaje  jsou přijímány do 23.12. na tel. 603 276 156 - pan Luboš Šmída. Startovné 50,- za hráče, občerstvení po celou dobu konání turnaje zajištěno. Turnaj je určen pouze pro občany Ledec, Újezdce a Kláštera, osob pocházejících z těchto obcí a pozvané hosty.

ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU NA NÁVSI V LEDCÍCH 23.12.2017
vytvořeno 10.12.2017, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad v Ledcích srdečně zve občany na tradiční "Zpívání u vánočního stromu", které se uskuteční v sobotu 23. prosince 2017 od 18.00 hodin na návsi. Na programu je vystoupení několika členů dechové hudby Valanka a ohňostroj. Drobné dárky pro děti a občerstvení pro všechny zajištěno.Po ukončení akce je zajištěno posezení v klubovně za obchodem.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI
vytvořeno 04.12.2017, vložil Miloš Čihák

Obecní knihovna v Ledcích pořádá každoroční výtvarnou soutěž pro děti na téma "Čerti,vánoce,zima". Obrázky a výtvory lze odevzdat nejpozději do 20. prosince do knihovny, obchodu nebo na obecní úřad. Vyhodnocení soutěže proběhne v sobotu 23. prosince při akci "Vánoční zpívání u stromu".

POPLATEK ZA PSA ZA ROK 2017
vytvořeno 02.11.2017, vložil Miloš Čihák

Poplatek za psa za rok 2017 mohou občané uhradit od 9.11.2017 na obecním úřadu ( čtvrtek 18.00-20.00 hod.). Výše poplatku 60,- KČ za psa, za druhého a každého dalšího psa téhož majitele 120,- KČ.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - neznámý vlastník k.ú. Ledce - stav k 1.8.2017
vytvořeno 14.09.2017,změněno 24.09.2017, vložil Ing. Jana Truhlářová

Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona  č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen„Úřad“) údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou v katastru nemovitostíoznačeni dostatečně určitě. Stav evidence je aktualizován k datu 1. 8. 2017.Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem je současně zveřejněnna webových stránkách Úřadu: http://www.uzsvm.cz/up-hradec-kralove-2150-0-85/ .

Přiložené soubory:


Zprávy pro občany

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V OBCI - 1. POL. 2018
vytvořeno 08.12.2017, vložil Miloš Čihák

Svoz komunálního odpadu v obci bude v 1. polovině roku 2018 probíhat 1x za 14 dní (lichý týden – středa) v následujících termínech: 3.1., 17.1., 31.1., 14.2., 28.2., 14.3., 28.3., 11.4., 25.4., 9.5., 23.5., 6.6., 20.6.2018.

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU - 2. POL. 2017
vytvořeno 13.07.2017, vložil Miloš Čihák

Svoz komunálního odpadu v obci bude v 2. polovině roku 2017 probíhat 1x za 14 dní  (lichý týden - středa) v  následujících termínech: 5.7., 19.7., 2.8., 16.8., 30.8., 13.9., 27.9., 11.10., 25.10., 8.11., 22.11., 6.12., a 20.12.2017. 

 

NABÍDKA BRIGÁDY V OBCI
vytvořeno 20.06.2016, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad nabízí zájemcům brigádu na úklid obce.Jedná se především o úklid chodníků a krajnic vozovek v obci, údržbu veřejné zeleně,natěračské práce atd..Bližší informace obdrží zájemci na obecním úřadu.

TANEČNÍ VEČERY S VÝUKOU 2018
vytvořeno 24.05.2016,změněno 26.10.2017, vložil Miloš Čihák

Obecní úřady Bolehošť a Ledce pořádají TANEČNÍ VEČERY S VÝUKOU pod vedením tanečních mistrů manželů Prouzových z Hradce Králové. Zahájení kurzu : neděle 14. ledna 2018 v 17.00 hod. ( 6 lekcí a závěrečný věneček). Místo konání : Sál Obecního hostince v Bolehošti. Cena kurzu : 1600,- Kč za pár. Info a přihlášky : alena.fr@seznam.cz nebo na tel. 604 266 693 a 604 570 696.

VÝZVA OBČANŮM
vytvořeno 20.03.2014,změněno 03.03.2016, vložil Ing. Jana Truhlářová

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových výzývá vlastníky nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, aby se přihlásili ke svému vlastnictví k uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Pokud tak neučiní do 31.12.2023, má se za to, že nemovitost opustili.

Tabulka se jmény vlastníků, kterých se tato výzva týká, je uvedena na úřední desce - aktualizace ke dni 1. 2. 2016