Rychlé informace
Úřední hodiny OÚ

ČT od 18:00 do 20:00

Kontakt

494 627 129  

ČT 18.00-20.00 hod.

603 923 162   starosta

605 060 898   místostarosta

Adresa

Obec Ledce

Ledce 77

p. České Meziříčí

517 71

Napište námknnledce

Aktuality

REKONSTRUKCE SILNICE II/298 LEDCE-OPOČNO - 2. ETAPA - AKTUÁLNÍ INFORMACE
vytvořeno 17.05.2018,změněno 17.05.2018, vložil Miloš Čihák

Od 23.5. do 30.5.2018 bude z důvodu pokládky nového asfaltového povrchu pro veškerou dopravu zcela uzavřena opravovaná silnice z Polánek po křižovatku na Bolehošť. Úplná uzavírka platí i pro všechny obyvatele obce, včetně majitelů povolenek ke vjezdu. Občané mohou v případě potřeby využít v této době k parkování travnatou plochu u bytovky (naproti koupališti) nebo parkoviště na návsi. Autobusy budou využívat pouze zastávky u silnice směr Klášter nad Dědinou, zastávky u hlavní silnice budou mimo provoz. Od 4.6.2018 začne druhá fáze opravy silnice a to od křižovatky na Bolehošť směr Očelice. V rámci opravy tohoto úseku dojde k celkové rekonstrukci mostku u koupaliště. Dle harmonogramu prací bude celý stávající mostek odstraněn v termínu 5.-6.6.2018. V době opravy mostku (cca 4 týdny) bude v daném úseku k dispozici provizorní lávka přes Chropotínský potok a to pouze pro pěší.

Daň z nemovitých věcí
vytvořeno 25.04.2018, vložil Ing. Jana Truhlářová

Na úřední desce je zveřejněna veřejná vyhláška od finančního úřadu pro Královéhradecký kraj - pobočka Hradec Králové - informace k dani z nemovitých věcí, včetně informačních letáků pro plátce této daně.

VÝLUKOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD AUTOBUSŮ 16.4.-3.6.2018
vytvořeno 12.04.2018, vložil Miloš Čihák

V období rekonstrukce silnice Ledce-Opočno platí výlukové jízdní řády autobusů ( viz. příloha). V tomto období budou v provozu pouze autobusové zastávky u hlavní silnice ( ze směru od Opočna zastávka u vývěsek, ze směru od Třebechovic p.O. zastávka u knihovny). Zastávky u silnice směr Klášter n.D. nebudou v provozu. Výlukové jízdní řády jsou vylepeny na autobusových zastávkách a vývěskách v obci.

Přiložené soubory:
UPOZORNĚNÍ - POVOLENÍ K VJEZDU DO OBCE LEDCE BĚHEM REKONSTRUKCE SILNICE LEDCE-OPOČNO
vytvořeno 10.04.2018, vložil Miloš Čihák

Povolení k vjezdu do obce během rekonstrukce silnice Ledce-Opočno nemusí mít občané s trvalým pobytem v obci. Povolení k vjezdu se vydává např. občanům, kteří v obci žijí, ale nemají zde trvalý pobyt, chalupářům, osobám zajišťujícím pečovatelskou a zdravotní péči, zásobování atd.   

 

REKONSTRUKCE SILNICE II/298 LEDCE-OPOČNO - 2. ETAPA 16.4.-19.8.2018
vytvořeno 06.04.2018,změněno 07.04.2018, vložil Miloš Čihák

Od pondělí 16. dubna do 19. srpna 2018 bude probíhat rekonstrukce silnice II./298 Ledce - Opočno II. etapa, která začíná za křižovatkou na Polánky a končí před čerpací stanicí v Opočně. Občané budou včas informováni o nových skutečnostech na vývěskách v obci, webových stránkách obce nebo obecním rozhlase. Více informací k rekonstrukci - viz. příloha.

Přiložené soubory:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci - stav k 1.2.2018
vytvořeno 26.03.2018,změněno 13.04.2018, vložil Ing. Jana Truhlářová

Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona  č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen„Úřad“) údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou v katastru nemovitostíoznačeni dostatečně určitě. Stav evidence je aktualizován k datu 1.2.2018.Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem je současně zveřejněn na webových stránkách Úřadu: http://www.uzsvm.cz/up-hradec-kralove-2150-0-85/ .

 

Přiložené soubory:
POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPODU PRO ROK 2018
vytvořeno 11.03.2018, vložil Miloš Čihák

Poplatek za svoz komunálního odpadu ve výši 400,- KČ za osobu lze hradit od 15. března do 26. dubna 2018 na obecním úřadu (čtvrtek 18.00-20.00 hod.) nebo převodem na účet č. 1242069339/0800 ( variabilní symbol=číslo popisné, do kolonky "Zpráva pro příjemce" uvést jméno poplatníka, počet osob, příp. část obce). Známku na popelnici si lze vyzvednout po zaplacení poplatku na obecním úřadu rovněž ve čtvrtek 18.00-20.00 hod.Zprávy pro občany

REVIZE A ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ 13.-14.7.2018
vytvořeno 26.04.2018, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad nabízí občanům zajištění kontrol a čištění komínů. Kontroly a čištění komínů proběhnou v termínu 13.-14.7.2018. Cena za zprávu o kontrole  a čištění spalinové cesty 400,- Kč. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadu (čtvrtek 18.00-20.00 hod.) nebo v místním obchodě a to nejpozději do 12.7.2018.

 

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V OBCI - 1. POL. 2018
vytvořeno 08.12.2017,změněno 22.01.2018, vložil Miloš Čihák

Svoz komunálního odpadu v obci bude v 1. polovině roku 2018 probíhat 1x za 14 dní (lichý týden – středa) v následujících termínech: 3.1., 17.1., 31.1., 14.2., 28.2., 14.3., 28.3., 11.4., 25.4., 9.5., 23.5., 6.6., 20.6.2018. Popelnice musí být ke svozu připravena již v 6.00 hod.

NABÍDKA BRIGÁDY V OBCI
vytvořeno 20.06.2016, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad nabízí zájemcům brigádu na úklid obce.Jedná se především o úklid chodníků a krajnic vozovek v obci, údržbu veřejné zeleně,natěračské práce atd..Bližší informace obdrží zájemci na obecním úřadu.

VÝZVA OBČANŮM
vytvořeno 20.03.2014,změněno 03.03.2016, vložil Ing. Jana Truhlářová

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových výzývá vlastníky nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, aby se přihlásili ke svému vlastnictví k uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Pokud tak neučiní do 31.12.2023, má se za to, že nemovitost opustili.

Tabulka se jmény vlastníků, kterých se tato výzva týká, je uvedena na úřední desce - aktualizace ke dni 1. 2. 2016