Rychlé informace
Úřední hodiny OÚ

ČT od 18:00 do 20:00

Kontakt

494 627 129  

ČT 18.00-20.00 hod.

603 923 162   starosta

605 060 898   místostarosta

Adresa

Obec Ledce

Ledce 77

p. České Meziříčí

517 71

Napište námknnledce

Aktuality

X. LEDECKÉ POUŠTĚNÍ DRAKŮ 28.10.2017
vytvořeno 17.10.2017, vložil Miloš Čihák

SDH Ledce zve občany na X. Ledecké pouštění draků, které se bude konat v sobotu 28.10.2017 od 14.00 hod. "Na Srubech". Sraz ve 13:30 hod. na parkovišti na návsi. Občerstvení zajištěno.

PODZIMNÍ BRIGÁDA NA ÚKLID OBCE 17.11.2017
vytvořeno 17.10.2017, vložil Miloš Čihák

Podzimní brigáda na úklid obce (areál koupaliště, hřiště, náves, chodníky atd.) se uskuteční v pátek 17. listopadu 2017 od 09.00 hod.. S sebou - hrábě, lopaty, košťata, kolečka. Občerstvení zajištěno.

 

ZÁJEZD NA MUZIKÁL "MEFISTO" 9.12.2017
vytvořeno 17.10.2017,změněno 17.10.2017, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad Ledce pořádá v sobotu 9.12.2017 zájezd do Prahy na muzikál "MEFISTO".

Odjezd autobusu ve 12.00 hod. ze zastávky v Ledcích, předpokládaný návrat do 22.00 hod.

Cena vstupenky včetně dopravy 500,- Kč .

Vstupenky lze zakoupit na obecním úřadu od 2. listopadu 2017 vždy v pondělí 18.00-19.00 hod. nebo ve čtvrtek od 18.00-20.00 hod.

 

PODZIMNÍ SÁZENÍ STROMKŮ 21.10.2017
vytvořeno 12.10.2017, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad Ledce zve milovníky přírody na podzimní sázení stromků, které se uskuteční v sobotu 21. října od 09.00hod.. V letošním roce bude vysázeno 30 ks stromků v místním "třešňáku". Sraz účastníků na parkovišti na návsi. Občerstvení zajištěno.

MIMOŘÁDNÉ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 23.10.2017
vytvořeno 09.10.2017, vložil Miloš Čihák

Mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva obce Ledce se uskuteční v pondělí 23.10.2017 od 18.00 hod. na Obecním úřadu v Ledcích.

Přiložené soubory:
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENU ČR 20.-21.10.2017
vytvořeno 05.10.2017,změněno 06.10.2017, vložil Miloš Čihák

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční v pátek 20. října 2017 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 21. října 2017 od 8:00 do 14:00 hodin. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost na Obecním úřadu Ledce, Ledce 77.

 

KOTLÍKOVÉ DOTACE
vytvořeno 28.09.2017, vložil Miloš Čihák

Nová vlna kotlíkových dotací v Královéhradecklém kraji je za dveřmi. Královéhradecký kraj rozdělí dalších dvě stě milionů korun majitelům rodinných domů na výměnu zastaralých zdrojů vytápění. Nová výzva je zveřejněna od 26.9.2017 na úřední desce kraje a elektronický příjem žádostí bude spuštěn v pondělí 30. října zápisem do pořadníku žadatelů, jehož kapacita je tentokráte nastavena na 1050 míst. Více informací viz. příloha.

Přiložené soubory:
VÝDEJ OBILÍ V AGROSPOLU BOLEHOŠŤ
vytvořeno 21.09.2017,změněno 24.09.2017, vložil Miloš Čihák

Výdejní dny určené k odběru obilí : 4.10., 18.10. a 1.11.2017.Cena obilí : ječmen 350,- Kč/q, pšenice 400,- Kč/q. Pracovní doba 8.00-17.00 hodin. Výdejky a platba přímo ve skladu.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - neznámý vlastník k.ú. Ledce - stav k 1.8.2017
vytvořeno 14.09.2017,změněno 24.09.2017, vložil Ing. Jana Truhlářová

Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona  č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen„Úřad“) údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou v katastru nemovitostíoznačeni dostatečně určitě. Stav evidence je aktualizován k datu 1. 8. 2017.Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem je současně zveřejněnna webových stránkách Úřadu: http://www.uzsvm.cz/up-hradec-kralove-2150-0-85/ .

Přiložené soubory:
MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ 4.11.2017
vytvořeno 07.09.2017, vložil Miloš Čihák

Firma Marius Pedersen zajistí v naší obci  v sobotu 4. listopadu 2017 mobilní svoz nebezpečných odpadů. Stanoviště, kde bude odpad vybírán - Klášter n.D. (náves)- 12.40-13.05 hod., Ledce (náves) - 13.15-13.40 hod., Újezdec (náves) - 13.50-14.15 hod..Ledničky, mrazničky, televizory, monitory,ostatní elektropřístroje, monočlánky a zářivky budou odebírány ne jako odpad, ale na zpětný odběr. Proto je nepoškozujte a neodebírejte žádné součásti.Občané musí být přítomni při předávce odpadu, odložené odpady nebudou vyvezeny.

 

Přiložené soubory:


Zprávy pro občany

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU - 2. POL. 2017
vytvořeno 13.07.2017, vložil Miloš Čihák

Svoz komunálního odpadu v obci bude v 2. polovině roku 2017 probíhat 1x za 14 dní  (lichý týden - středa) v  následujících termínech: 5.7., 19.7., 2.8., 16.8., 30.8., 13.9., 27.9., 11.10., 25.10., 8.11., 22.11., 6.12., a 20.12.2017. 

 

NABÍDKA BRIGÁDY V OBCI
vytvořeno 20.06.2016, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad nabízí zájemcům brigádu na úklid obce.Jedná se především o úklid chodníků a krajnic vozovek v obci, údržbu veřejné zeleně,natěračské práce atd..Bližší informace obdrží zájemci na obecním úřadu.

VÝZVA OBČANŮM
vytvořeno 20.03.2014,změněno 03.03.2016, vložil Ing. Jana Truhlářová

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových výzývá vlastníky nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, aby se přihlásili ke svému vlastnictví k uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Pokud tak neučiní do 31.12.2023, má se za to, že nemovitost opustili.

Tabulka se jmény vlastníků, kterých se tato výzva týká, je uvedena na úřední desce - aktualizace ke dni 1. 2. 2016