Rychlé informace
Úřední hodiny OÚ

ČT od 18:00 do 20:00

Kontakt

494 627 129  

obec@ledce.cz


602 201 806   starosta

602 119 747   místostarostka

Adresa

Obec Ledce

Ledce 77

p. České Meziříčí

517 71

Napište námknnledce

Aktuality

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V OBCI 4.1.2020
vytvořeno 09.12.2019, vložil Miloš Čihák

V sobotu 4. ledna 2020 se v naší obci uskuteční Tříkrálová sbírka, kterou v rámci celorepublikové sbírky pořádá Oblastní charita Hradec Králové. Mezi 9.a 15. hodinou vás navštíví koledníci s prosbou o příspěvek. Více - viz. příloha.

Přiložené soubory:
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI - DO 23.12.2019
vytvořeno 09.12.2019,změněno 09.12.2019, vložil Miloš Čihák

Obecní knihovna v Ledcích vyhlašuje další ročník výtvarné soutěže pro děti na téma: Čerti,vánoce,zima.Obrázky lze odevzdat nejpozději do 22.12.2019 do knihovny nebo na obecní úřad. Autorům, kteří své obrázky odevzdají po termínu nebude zaručena odměna. Vyhodnocení celé soutěže proběhne v pondělí 23.12.2019 v rámci akce "Zpívání u vánočního stromu" na návsi v Ledcích. Obrázky budou po celou dobu soutěže vystaveny v okně obecní knihovny.

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LEDCE 16.12.2019
vytvořeno 04.12.2019,změněno 09.12.2019, vložil Miloš Čihák

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Ledce se uskuteční v pondělí 16. prosince od 18.00 hod. na obecním úřadu.

Přiložené soubory:
PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ 14.12.2019
vytvořeno 29.11.2019,změněno 29.11.2019, vložil Miloš Čihák

Obecní úřady Bolehošť, Ledce a Očelice pořádají tradiční “Předvánoční setkání seniorů“, které se uskuteční v sobotu 14. prosince 2019 od 14 hodin ve Společenském sále v Bolehošti. K tanci a poslechu hraje skupina COMBI. Senioři obdrží poukaz na občerstvení v hodnotě 120,- Kč. Doprava na místo i zpět je zajištěna obecním automobilem. Odjezd: Klášter 13.15, Ledce 13.20 a Újezdec 13.25 hod. V případě potřeby bude svoz a rozvoz zajištěn vícekrát.

Přiložené soubory:
UKONČENÍ PROVOZU ÚLOŽIŠTĚ ODPADŮ V ÚVOZU 7.12.2019
vytvořeno 21.11.2019, vložil Miloš Čihák

Pravidelný provoz úložiště odpadů v Úvozu bude v letošním roce ukončen v sobotu 7.12.2019. Úložiště odpadů bude opětovně pravidelně otevřeno od března 2020. V případě potřeby mají občané možnost uložit biologicky rozložitelný odpad i v mezidobí, kdy není zajištěn pravidelný provoz úložiště odpadů a to na základě předchozí domluvy s provozovatelem úložiště ( obec Ledce).Od prosince 2019 bude nádoba na použité jedlé oleje a tuky umístěna za knihovnou na návsi hned vedle kontejneru na textil. 

TANEČNÍ VEŘERY S VÝUKOU 2020
vytvořeno 09.11.2019,změněno 29.11.2019, vložil Miloš Čihák

Sobotní TANEČNÍ VEČERY S VÝUKOU pod vedením tanečních mistrů manželů Prouzových z Hradce Králové v Obecním sále v Bolehošti budou zahájeny 18.1.2020. Cena kurzu 1400,- za pár. Termíny :18.1., 1.2., 15.2., 22.2.,7.3. a 14.3.2020. Bližší informace - viz. příloha.

Přiložené soubory:
POPLATEK ZA PSA ZA ROK 2019
vytvořeno 24.10.2019,změněno 24.10.2019, vložil Miloš Čihák

Poplatek za psa za rok 2019 mohou občané uhradit od 31.10.2019 na obecním úřadu (čtvrtek 18.00-20.00 hod.). Výše poplatku 60,- KČ za psa, za druhého a každého dalšího psa téhož majitele 120,- KČ.

Daň z nemovitých věcí
vytvořeno 25.04.2018, vložil Ing. Jana Truhlářová

Na úřední desce je zveřejněna veřejná vyhláška od finančního úřadu pro Královéhradecký kraj - pobočka Hradec Králové - informace k dani z nemovitých věcí, včetně informačních letáků pro plátce této daně.Zprávy pro občany

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V OBCI - 1.POL. 2020
vytvořeno 05.12.2019, vložil Miloš Čihák

Svoz komunálního odpadu v obci bude v 1. polovině roku 2020 probíhat 1x za 14 dní  (lichý týden - středa) v  následujících termínech: 1.1. (svoz bude uskutečněn vyjímečně ve čtvrtek 2.1.),15.1., 29.1., 12.2., 26.2., 11.3., 25.3., 8.4., 22.4., 6.5., 20.5., 3.6. a 17.6.2020.

UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM A UŽIVATELŮM POZEMKŮ- ÚDRŽBA OCHRANNÉHO PÁSMA VEDENÍ VYSOKÉHO NAPĚTÍ
vytvořeno 28.10.2019, vložil Miloš Čihák

Společnost ČEPS a.s. jako vlastník a provozovatel zvlášť/velmi vysokého napětí upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků na nichž se toto vedení nachází na povinnost údržby ochranného pásma. Energetický zákon zakazuje vlastníkům nechávat v ochranném pásmu nadzemního vedení růst porosty nad výšku 3 metrů. bližší informace - viz. příloha.

Přiložené soubory:
UPOZORNĚNÍ - ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ
vytvořeno 21.09.2019,změněno 21.09.2019, vložil Miloš Čihák

ČEZ Distribuce a.s. ve smyslu ustanovení §25 odst.3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb.(energetický zákon) vyzývá vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na než zasahuje ochanné pásmo, k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku ČEZ Distribuce a.s. . Více viz příloha. 

Přiložené soubory:
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH- nedostatečně identifikovaní vlastníci - stav k 1.8.2019
vytvořeno 27.08.2019, vložil Miloš Čihák

Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona  č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen„Úřad“) údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou v katastru nemovitostíoznačeni dostatečně určitě. Stav evidence je aktualizován k datu 1.8.2019.Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem je současně zveřejněn na webových stránkách Úřadu: http://www.uzsvm.cz/up-hradec-kralove-2150-0-85/ .

 

Přiložené soubory:
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V OBCI VE 2. POL. ROKU 2019
vytvořeno 28.06.2019, vložil Miloš Čihák

Svoz komunálního odpadu v obci bude v 2. polovině roku 2019 probíhat 1x za 14 dní  (lichý týden - středa) v  následujících termínech: 3.7., 17.7., 31.7., 14.8., 28.8., 11.9., 25.9., 9.10., 23.10., 6.11., 20.11., 4.12. a 18.12.

SLUŽBA PRO OBČANY - ZASÍLÁNÍ ZPRÁV POMOCÍ SMS
vytvořeno 12.06.2019, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad nabízí občanům bezplatnou službu "Zasílání zpráv pomocí SMS". Pomocí SMS zpáv budou občané v případě zájmu informováni o aktuálním dění v obci. Stačí na obecním úřadu dát písemný souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR) a poskytnou své telefonní číslo k účelu zasílání SMS zpráv. Více viz,. přiložený leták.

Přiložené soubory:
PROVOZ ÚLOŽIŠTĚ ODPADŮ V ÚVOZU
vytvořeno 27.03.2019, vložil Miloš Čihák

Provozní doba úložiště odpadů je každou sobotu od 10.00-12.00 hodin. Občané zde mají k dispozici kontejnery na velkoobjemový odpad, bioodpad, nádoby na drobný kovový odpad a použitý rostlinný olej. Možnost uložení větví, stavební suť na úložišti ukládat nelze.