Rychlé informace
Úřední hodiny OÚ

ČT od 18:00 do 20:00

Kontakt

494 627 129  

ČT 18.00-20.00 hod.

603 923 162   starosta

605 060 898   místostarosta

Adresa

Obec Ledce

Ledce 77

p. České Meziříčí

517 71

Napište námknnledce

Aktuality

NOČNÍ BIATLON V LEDCÍCH 27.1.2017
vytvořeno 23.01.2017,změněno 23.01.2017, vložil Miloš Čihák

Klub netradičních nápadů Ledce pořádá v pátek 27.1.2017 noční biatlon. Závod se uskuteční od 18.00 hod. ve sportovním areálu v Ledcích. Na pořadu jsou závody s hromadným startem, délka trasy 1,5 km, zbraně zajišťuje pořadatel. Prezentace od 17.30 hod., občerstvení zajištěno ve stánku na koupališti. Více - viz. příloha.

 

Přiložené soubory:
XV. SPOLEČENSKÝ PLES 4.2.2017
vytvořeno 16.01.2017,změněno 17.01.2017, vložil Miloš Čihák

Obecní úřady Bolehošť, Jílovice, Ledce, Očelice, Přepychy a Vysoký Újezd Vás srdečně zvou na svůj XV. Společenský ples, který se uskuteční v sobotu 4. února 2017 od 20.00 hod. ve Společenském sále Obecního hostince v Bolehošti. K tanci a poslechu hraje skupina STREYCI. Bohatá tombola. Cena vstupenky s místenkou 90,- Kč. Doprava tam i zpět zajištěna autobusem. Odjezd autobusu - 19.25 Klášter, 19.30 Ledce a 19.35 hod. Újezdec. Předprodej vstupenek je zajištěn na obecním úřadu od 19.1. do 2.2.2017 vždy v pondělí 18.00-19.00 hod. a ve čtvrtek 18.00-20.00 hod.. 

 

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY - KONEC PLATNOSTI OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ VYDANÝCH V ROCE 2007
vytvořeno 12.12.2016,změněno 02.01.2017, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad upozorňuje občany na to, že v měsíci únoru 2017 končí většině držitelů občanského průkazu v naší obci jeho platnost. Jedná se o občanské průkazy vydané v roce 2007.Nový občanský průkaz vydává Magistrát města Hradec Králové, odbor správní,oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel. Kontakt : Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, 500 02 Hradec Králové. Úřední hodiny- pondělí a středa 08.00-17.00, úterý a čtvrtek 08.00-14.00 a pátek 08.00-12.00 hod. Žádost lze podat osobně v úředních hodinách nebo přes online registraci. Bližší info - viz. příloha.

 

Přiložené soubory:
UPOZORNĚNÍ NA POVINNOU REVIZI KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA
vytvořeno 05.10.2016,změněno 05.10.2016, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad upozorňuje občany na povinnou revizi kotlů na tuhá paliva. Novela Zákona o ochraně ovzduší č.201/2012 Sb. stanoví povinnost realizovat u kotlů na pevná paliva první kontrolu nejpozději do 31.prosince 2016.Tato povinnost se vztahuje i na nově zakoupené kotle. Zákon předepisuje provádět podle odstavce h) paragrafu §17 jednou za dva kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje (kotle) na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního topení. Kompletní seznam všech oprávněných revizních techniků na kotle na tuhá paliva v Královéhradeckém kraji je k dispozici na webové adrese:  http://aptt.cz/opravneni-ozo.php?kraj=HKK . Bližší informace - viz. přílohy.

Přiložené soubory:
FINANČNÍ ÚŘAD - Placení daně z nemovitých věcí
vytvořeno 09.11.2015,změněno 28.04.2016, vložil Ing. Jana Truhlářová

Na úřední desce obce jsou uveřejněny informace k placení daně z nemovitých věcí.

 

Přiložené soubory:
INFORMACE K VÝSKYTU PTAČÍ CHŘIPKY A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ NA PTAČÍ CHŘIPKU
vytvořeno 11.01.2017, vložil Miloš Čihák

Obec obdržela od Magistrátu města Hradec Králové, odboru krizového řízení, informace k výskytu ptačí chřipky a preventivním opatřením na ptačí chřipku. Bližší informace - viz. příloha.

Přiložené soubory:
FÚ Královéhradeckého kraje - daň z nabytí nemovitých věcí bude nově platit vždy nabyvatel
vytvořeno 11.08.2016, vložil Ing. Jana Truhlářová

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je od 1. listopadu 2016 vždy nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. Zaniká tím povinnost ručení za daň.

Tisková zpráva je přiložena v příloze.

Přiložené soubory:
ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB
vytvořeno 23.06.2016, vložil Ing. Jana Truhlářová

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj informuje o elektronické evidenci tržeb. Viz. příloha

Přiložené soubory:
Cestovní doklady pro děti
vytvořeno 12.05.2016, vložil Ing. Jana Truhlářová

Ministerstvo vnitra vydává informaci o postupu při vyřizování cestovních pasů pro osoby mladší 15 let. Tyto informace jsou uvedeny v příloze.

Přiložené soubory:


Zprávy pro občany

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU - 1.POL. 2017
vytvořeno 20.11.2016,změněno 20.11.2016, vložil Miloš Čihák

Svoz komunálního odpadu v obci bude v 1. polovině roku 2017 probíhat 1x za 14 dní  (lichý týden - středa) v  následujících termínech: 4.1., 18.1., 1.2., 15.2., 1.3., 15.3.,29.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5., 7.6.a 21.6.2017.

TANEČNÍ VEČERY S VÝUKOU 2017
vytvořeno 24.05.2016,změněno 24.05.2016, vložil Miloš Čihák

Obecní úřady Bolehošť, Ledce a Očelice pořádají TANEČNÍ VEČERY S VÝUKOU pod vedením tanečních mistrů manželů Prouzových z Hradce Králové. Zahájení kurzu : neděle 15. ledna 2017 v 17.00 hod. ( 6 lekcí a závěrečný věneček). Místo konání : Kulturní sál Obecního hostince v Bolehošti. Cena kurzu : 1600,- Kč za pár. Info a přihlášky : alena.fr@seznam.cz nebo na tel. 604 266 693, 604 570 696.

VÝZVA OBČANŮM
vytvořeno 20.03.2014,změněno 03.03.2016, vložil Ing. Jana Truhlářová

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových výzývá vlastníky nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, aby se přihlásili ke svému vlastnictví k uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Pokud tak neučiní do 31.12.2023, má se za to, že nemovitost opustili.

Tabulka se jmény vlastníků, kterých se tato výzva týká, je uvedena na úřední desce - aktualizace ke dni 1. 2. 2016

NABÍDKA BRIGÁDY V OBCI
vytvořeno 20.06.2016, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad nabízí zájemcům brigádu na úklid obce.Jedná se především o úklid chodníků a krajnic vozovek v obci, údržbu veřejné zeleně,natěračské práce atd..Bližší informace obdrží zájemci na obecním úřadu.