Rychlé informace
Úřední hodiny OÚ

ČT od 18:00 do 20:00

Kontakt

494 627 129  

ČT 18.00-20.00 hod.

603 923 162   starosta

605 060 898   místostarosta

Adresa

Obec Ledce

Ledce 77

p. České Meziříčí

517 71

Napište námknnledce

Aktuality

VELIKONOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU - ČTYŘHRA 31.3.2018
vytvořeno 19.03.2018, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad Ledce ve spolupráci s SDH pořádá  "Velikonoční turnaj " ve stolním tenisu - čtyřhře. Turnaj se uskuteční v sobotu 31. BŘEZNA 2018 od 13.30 hod. v klubovně za obchodem (prezentace od 13.00 hod.). Přihlášky do turnaje  jsou přijímány na tel. 603 276 156 - pan Luboš Šmída. Startovné 50,- za hráče, občerstvení po celou dobu konání turnaje zajištěno. Turnaj je určen pouze pro občany Ledec, Újezdce a Kláštera, osob pocházejících z těchto obcí nebo pozvané hosty.

REKONSTRUKCE SILNICE II/298 LEDCE-OPOČNO - 2. ETAPA 9.4.-19.8.2018
vytvořeno 15.03.2018, vložil Miloš Čihák

Od 9. dubna (předpokládaný termín) do 19. srpna 2018 bude probíhat rekonstrukce silnice II/298 Ledce -Opočno II. etapa, která začíná za křižovatkou na Polánky a končí před čerpací stanicí v Opočně. Občané budou včas informováni o nových skutečnostech na vývěskách v obci, webových stránkách obce nebo obecním rozhlasem. Harmonogram prací - viz. příloha.

Přiložené soubory:
POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPODU PRO ROK 2018
vytvořeno 11.03.2018, vložil Miloš Čihák

Poplatek za svoz komunálního odpadu ve výši 400,- KČ za osobu lze hradit od 15. března do 26. dubna 2018 na obecním úřadu (čtvrtek 18.00-20.00 hod.) nebo převodem na účet č. 1242069339/0800 ( variabilní symbol=číslo popisné, do kolonky "Zpráva pro příjemce" uvést jméno poplatníka, počet osob, příp. část obce). Známku na popelnici si lze vyzvednout po zaplacení poplatku na obecním úřadu rovněž ve čtvrtek 18.00-20.00 hod.

NOC S ANDERSENEM 23.3.2018
vytvořeno 05.03.2018,změněno 22.03.2018, vložil Miloš Čihák

Obecní knihovna v Ledcích ve spolupráci s SDH a za podpory obecního úřadu pořádá v pátek 23. března 2018 v klubovně za obchodem "NOC S ANDERSENEM" ( Zábavný podvečer a pohádkové nocování pro děti). Akce potrvá od 18 hodin večer do 9.00 hodin ráno. Pro děti budou připraveny hry, tvořivá dílna, čtení pohádkových příběhů a spousta další zábavy. Občerstvení ( večeře a snídaně) zajištěno. Děti si s sebou vezmou: spací pytel, karimatku nebo jinou podložku, polštářek, přezůvky, psací potřeby, pastelky, oblíbenou stolní hru. Platí zákaz donášky mobilních telefonů, tabletů, notebooků a jiné elektroniky. Přihlášky jsou přijímány v místní prodejně  nebo na obecním úřadu do 22.3.2018. Upozornění : Ke dni 22.3.2018 je kapacita akce naplněna.

 

 

ZAHÁJENÍ PROVOZU ÚLOŽIŠTĚ ODPADŮ V ÚVOZU 17.3.2018
vytvořeno 05.03.2018, vložil Miloš Čihák

Provoz úložiště odpadů bude po zimní přestávce zahájen v sobotu 17.3.2018. Provozní doba úložiště je každou sobotu od 10.00-12.00 hodin.

 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - neznámý vlastník k.ú. Ledce - stav k 1.8.2017
vytvořeno 14.09.2017,změněno 24.09.2017, vložil Ing. Jana Truhlářová

Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona  č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen„Úřad“) údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou v katastru nemovitostíoznačeni dostatečně určitě. Stav evidence je aktualizován k datu 1. 8. 2017.Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem je současně zveřejněnna webových stránkách Úřadu: http://www.uzsvm.cz/up-hradec-kralove-2150-0-85/ .

Přiložené soubory:


Zprávy pro občany

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V OBCI - 1. POL. 2018
vytvořeno 08.12.2017,změněno 22.01.2018, vložil Miloš Čihák

Svoz komunálního odpadu v obci bude v 1. polovině roku 2018 probíhat 1x za 14 dní (lichý týden – středa) v následujících termínech: 3.1., 17.1., 31.1., 14.2., 28.2., 14.3., 28.3., 11.4., 25.4., 9.5., 23.5., 6.6., 20.6.2018. Popelnice musí být ke svozu připravena již v 6.00 hod.

NABÍDKA BRIGÁDY V OBCI
vytvořeno 20.06.2016, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad nabízí zájemcům brigádu na úklid obce.Jedná se především o úklid chodníků a krajnic vozovek v obci, údržbu veřejné zeleně,natěračské práce atd..Bližší informace obdrží zájemci na obecním úřadu.

TANEČNÍ VEČERY S VÝUKOU 2018
vytvořeno 24.05.2016,změněno 26.10.2017, vložil Miloš Čihák

Obecní úřady Bolehošť a Ledce pořádají TANEČNÍ VEČERY S VÝUKOU pod vedením tanečních mistrů manželů Prouzových z Hradce Králové. Zahájení kurzu : neděle 14. ledna 2018 v 17.00 hod. ( 6 lekcí a závěrečný věneček). Místo konání : Sál Obecního hostince v Bolehošti. Cena kurzu : 1600,- Kč za pár. Info a přihlášky : alena.fr@seznam.cz nebo na tel. 604 266 693 a 604 570 696.

VÝZVA OBČANŮM
vytvořeno 20.03.2014,změněno 03.03.2016, vložil Ing. Jana Truhlářová

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových výzývá vlastníky nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, aby se přihlásili ke svému vlastnictví k uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Pokud tak neučiní do 31.12.2023, má se za to, že nemovitost opustili.

Tabulka se jmény vlastníků, kterých se tato výzva týká, je uvedena na úřední desce - aktualizace ke dni 1. 2. 2016