Rychlé informace
Úřední hodiny OÚ

ČT od 18:00 do 20:00

Kontakt

494 627 129  

ČT 18.00-20.00 hod.

603 923 162   starosta

605 060 898   místostarosta

Adresa

Obec Ledce

Ledce 77

p. České Meziříčí

517 71

Napište námknnledce

Aktuality

FINANČNÍ ÚŘAD - Placení daně z nemovitých věcí
vytvořeno 09.11.2015,změněno 28.04.2016, vložil Ing. Jana Truhlářová

Na úřední desce obce jsou uveřejněny informace k placení daně z nemovitých věcí.

 

Přiložené soubory:
ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB
vytvořeno 23.06.2016, vložil Ing. Jana Truhlářová

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj informuje o elektronické evidenci tržeb. Viz. příloha

Přiložené soubory:
TURNAJ V MALÉ KOPANÉ "LEDCE CUP" 5.7.2016
vytvořeno 17.06.2016, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad a SDH Ledce ve spolupráci s Mikroregionem Třebechovicko pořádají v úterý 5.července 2016 (státní svátek)  tradiční turnaj v malé kopané "LEDCE CUP". Startovné 500,- (družstvo), prezentace 8.00-8.30 hod.Hraje se dle pravidel malé kopané na dvou hřištích - šotolina a tráva. Bohaté občerstvení zajištěno. Přihlášky na tel. 603 276 156, 604 104 276 nebo  e-mail:smida.ledce@tiscali.cz

Cestovní doklady pro děti
vytvořeno 12.05.2016, vložil Ing. Jana Truhlářová

Ministerstvo vnitra vydává informaci o postupu při vyřizování cestovních pasů pro osoby mladší 15 let. Tyto informace jsou uvedeny v příloze.

Přiložené soubory:


Zprávy pro občany

TANEČNÍ VEČERY S VÝUKOU 2017
vytvořeno 24.05.2016,změněno 24.05.2016, vložil Miloš Čihák

Obecní úřady Bolehošť, Ledce a Očelice pořádají TANEČNÍ VEČERY S VÝUKOU pod vedením tanečních mistrů manželů Prouzových z Hradce Králové. Zahájení kurzu : neděle 15. ledna 2017 v 17.00 hod. ( 6 lekcí a závěrečný věneček). Místo konání : Kulturní sál Obecního hostince v Bolehošti. Cena kurzu : 1600,- Kč za pár. Info a přihlášky : alena.fr@seznam.cz nebo na tel. 604 266 693, 604 570 696.

VÝZVA OBČANŮM
vytvořeno 20.03.2014,změněno 03.03.2016, vložil Ing. Jana Truhlářová

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových výzývá vlastníky nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, aby se přihlásili ke svému vlastnictví k uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Pokud tak neučiní do 31.12.2023, má se za to, že nemovitost opustili.

Tabulka se jmény vlastníků, kterých se tato výzva týká, je uvedena na úřední desce - aktualizace ke dni 1. 2. 2016

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V OBCI - 1.POL. 2016
vytvořeno 29.12.2015,změněno 16.02.2016, vložil Miloš Čihák

Svoz komunálního odpadu v obci bude v 1. polovině roku 2016 probíhat 1x za 14 dní  (lichý týden - středa) v  následujících termínech: 6.1., 20.1., 3.2., 17.2., 2.3., 16.3.,30.3., 13.4., 27.4., 11.5., 25.5., 8.6.a 22.6.2016. Poplatek (400,- KČ za osobu) lze hradit od 25. února do 30. dubna na obecním úřadu (čtvrtek 18.00-20.00 hod.) nebo převodem na účet č. 1242069339/0800 ( variabilní symbol=číslo popisné, do kolonky "Zpráva pro příjemce" uvést jméno poplatníka, počet osob, příp. část obce)


NABÍDKA BRIGÁDY V OBCI
vytvořeno 20.06.2016, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad nabízí zájemcům brigádu na úklid obce.Jedná se především o úklid chodníků a krajnic vozovek v obci, údržbu veřejné zeleně,natěračské práce atd..Bližší informace obdrží zájemci na obecním úřadu.

PROVOZ MÍSTNÍ KNIHOVNY - ČERVEN-SRPEN 2016
vytvořeno 12.05.2016, vložil Miloš Čihák

Místní knihovna bude mít v měsících červnu, červenci a srpnu omezený provoz. Termíny, kdy bude knihovna otevřená jsou následující : 27.6., 18.7. a 22.8.2016 ,vždy od 16.00 do 18.00 hodin. Možnost individuální návštěvy knihovny je možná po osobní domluvě s knihovnicí.

KONTROLA A ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ 15.-17.7.2016
vytvořeno 28.04.2016, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad nabízí občanům zajištění kontrol a čištění komínů. Kontroly, příp. čištění komínů proběhnou v termínu 15.-17.7.2016. Cena za zprávu o kontrole 280,- Kč, cena za čištění 50-100,- Kč. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadu (čtvrtek 18.00-20.00 hod.) nebo v místním obchodě a to nejpozději do 14.7.2016.